Auf historischen Steigen des Böhmerwaldes 2024

Am Samstag, den 27. April trafen wir uns - 19 Teilnehmer - zur Veranstaltung "Mit Eva zu Fuß auf historischen Pfaden durch den Böhmerwald" mit unseren Freunden, tschechischen Projektpartnern und tschechischen Gastschülerinnen vor dem Schloss Žihobce bei Sušice.
Der Fotograf und Vorsitzende des Vereins Lamberer Steig, Jan Kavale, führte uns zunächst durch das Museum im Schloss Žihobce. Danach folgte ein kleiner Spaziergang auf dem Lehrpfad "Dreißigjähriger Krieg bei Bukovník". Danach besichtigten wir in der Gemeinde Nezamyslice die Ortskirche und die Grabkapelle der Adelsfamilie Lamberg.Anschließend gab es ein gemeinsames Mittagessen im Dorfwirtshaus, wo auch unsere Freunde aus Kašperské Hory "Kůrovci" aufspielten.

Anni (sie und Hubert nicht auf dem Foto) kommentiert: ❤️ Danke für den wunderschönen Tag, die Einblicke in das Leben und Sterben der Adeligen und Soldaten und Kämpfer!!!  Wie wohltuend ist dann die Einkehr zu Bier und Musik.

--------------------------------

V sobotu 27. dubna jsme se sešli - 19 účastníků - s našimi přáteli, českými partnery projektu a hostujícími českými studenty před zámkem Žihobce u Sušice na akci "Pěšky s Evou po historických stezkách Šumavy".
Fotograf a předseda spolku Lamberská stezka Jan Kavale nás nejprve provedl muzeem na zámku Žihobce.Následovala krátká procházka po naučné stezce "Třicetiletá válka u Bukovníka". Poté jsme navštívili místní kostel a pohřební kapli šlechtického rodu Lambergů v obci Nezamyslice.Následně jsme společně poobědvali ve vesnické hospodě, kde nám také zahráli naši hudební přátelé z Kašperských Hor "Kůrovci".

Zurück