Fotoklub Klatovy

Der Fotoklub Klatovy wurde 1913 als einer der ersten in der Tschechischen Republik gegründet. Er war sogar auch während des II. Weltkriegs aktiv. Seine Tätigkeit setzte sich 1948 fort und verteilte sich auf einzelne Zirkel in den Unternehmen Šumavan, Kozak oder Škoda in Klatovy.

Zum Zusammenschluss der betrieblichen Fotogruppen kam es 1954 unter der Leitung von Jaroslav Kabát, der den Klub bis 1995 führte. Zurzeit leitet Slavomír Beneš den Fotoklub. Die Mitglieder treffen sich seit März 1982 regelmäßig im Kulturhaus Družba. Der Club errang eine ganze Reihe von Erfolgen - von Anerkennungen bei landesweiten und internationalen Wettbewerben und Ausstellungen bis hin zur eigenen Clubausstellung. Letztere fand 1999 im Museum von Klatovy beim 85. Jahrestag der Gründung des Fotoklubs statt.

Klatovský Fotoklub

Klatovský Fotoklub byl založen v roce 1913 jako jeden z prvních v Čechách. Byl neustále činný včetně válečného období a jeho činnost neustala ani po roce 1948, kdy působil v jednotlivých kroužcích při podnicích Šumavan, Kozak a Škoda v Klatovech.

Ke sloučení došlo v roce 1954 pod vedením Jaroslava Kabáta, který stál v čele fotoklubu až do roku 1995. V současnosti je předsedou fotoklubu Slavomír Beneš. Členové fotoklubu se po celá léta pravidelně scházejí, od března 1983 v KD Družba. Fotoklub docílil celé řady úspěchů - od ocenění v celostátních i mezinárodních soutěžích, výstavách až po úspěšné vlastní klubové výstavy. Poslední uskutečnil v roce 1999 v klatovském muzeu při příležitosti 85. výročí založení fotoklubu.