Fotoausstellung

Bayerisch-Böhmische Nachbarn gestern und heute

Hier präsentieren wir Ihnen  unsere grenzüberschreitende Fotoausstellung, die wir, der Kulturverein „Über d' Grenz", zusammen mit dem Fotoclub Klatovy (CZ) konzipiert haben.
Die Ausstellung stellt eine Zeitreise durch die bayerisch-böhmische Nachbarschaft und  konfrontiert die Besucher mit der Vergangenheit und der Gegenwart des Lebens in der bayerisch­-böhmischen Grenzregion.

Im historischen Teil der Ausstellung wurden Bilder aus der Pionierzeit der Fotografie auf beiden Seiten des Böhmerwaldes bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gezeigt, die in Zwiesel mit historischen Gebrauchsgegenständen des damaligen Alltagslebens ergänzt wurden.

Auf der anderen Seite stellten wir die Frage: „Wie sehen wir unsere Nachbarn?". Wir wollten dabei zeitgenössische Einblicke vermitteln - Nachdenkliches, Kontroverses, Kritisches, Menschliches, Witziges, Satirisches ...

Výstava fotografií

Česko-bavorští sousedé včera a dnes

Představujeme Vám zde naši přeshraniční výstavu fotografií, kterou jsme koncipovali my, kulturní sdružení „Über d' Grenz" e.V. (Přes hranici o.s.), spolu s Fotoklubem Klatovy.
Výstava představuje putování časem česko-bavorským sousedstvím a konfrontuje návštěvníky s minulostí a současností života v česko-bavorském příhraničním regionu...

V historické části výstavy byly ukázány snímky z průkopnické doby fotografie na obou stranách Šumavy až do první světové války, které byly ve Zwieselu doplněny historickými předměty denní potřeby tehdejšího všedního života.

Na druhé straně jsme kladli otázku: „Jak vidíme svého souseda dnes?". Tímto jsme chtěli zprostředkovat současné pohledy – k zamyšlení, kontroversní, kritické, lidské, vtipné, satirické.

Ausstellung in Zwiesel / Výstavu ve Zwieselu

Die Ausstellung in Zwiesel besuchten knapp 1.500 Leute, darunter auch einige aus der Tschechischen Republik.

Výstavu ve Zwieselu shlédlo na 1.500 návštěvníků, z toho i někteří z České republiky

Ausstellung in Klattau / Výstavu v Klatovech

Die Ausstellung in Klattau besuchten knapp 1.000 Leute, darunter auch einige aus der Bundesrepublik Deutschland.

Výstavu v Klatovech shlédlo na 1.000 návštěvníků, z toho i někteří ze Spolkové republiky Německo.

Resonanz / Ohlas

Die Zeitungsredakteurin Frau Hana Sádlíková hat bei Ihrem Rundgang durch die Ausstellung folgende Besucherresonanzen aufgenommen:

"Ich möchte Ihnen schreiben, dass ich erneut ihre bayerisch-böhmische Ausstellung besucht und mich riesig darüber gefreut habe, wie sehr sie den Leuten gefällt und wie erfolgreich sie ist! An diesem Tag besuchte sie unter anderen eine ganzer Bus mit einem Seniorenklub aus Pilsen, mindestens 35 Leute, die enorm erfreut und ergriffen von den Fotos waren, die sie im Klattauer Kulturhaus Družba betrachten konnten. Ich soll Ihnen danken und ausrichten: Noch viele solche schöne und "außergewöhnliche Ausstellungen".
Für einige der älteren Damen war das nach ihren Worten „das stärkste Erlebnis der letzten Monate“. Zwei Herren sagten mir wiederum, dass sie sich noch trotz des hohen Alters eine Digitalkamera kaufen wollen, um auch einzigartige Aufnahmen unseres Böhmerwaldes und unserer Nachbarregion zu schießen... Eigentlich alle gingen um ein sehr starkes Erlebnis bereichert nach Hause.
Somit richte ich von all diesen Leuten ein großes Dankeschön nach Zwiesel aus für ihre internationale Ausstellung und für all die tollen Aktivitäten, die Ihr Kulturverein macht."

Žurnalistka, paní Hana Sádlíková při své prohlídce výstavy zaznamenala následující ohlasy návštěvníků:

"Chtěla jsem Vám napsat, že jsem se byla opět podívat na vaší česko-bavorské výstavě a strašně mě potěšilo, jak se líbí! A jaký má úspěch! Ten den výstavu mimo jiné navštívilo i celý autobusový zájezd plzeňského klubu seniorů, nejméně 35 lidí, kteří byli nesmírně potěšeni a dojati fotkami, které si v klatovské Družbě se zaujetím mohli prohlédnout. Mám Vám poděkovat a vyřídit ještě hodně takových krásných a "výjimečných výstav". Pro několik dam v letech to byl podle jejich slov „nejsilnější zážitek posledních měsíců“. Dva pánové mi zas řekli, že si na stará kolena koupí digitální fotoaparát a začnou také lovit unikátní snímky naší Šumavy a našeho sousedství... Vlastně všichni odcházeli s velmi silnými zážitky. Takže za ně za všechny vyřizuji do Zwieselu veliké díky za vaši mezinárodní výstavu a vůbec za všechny krásné aktivity, které dělá vaše kulturní sdružení."

Projektpartner und Unterstützer / Partneři projektu a jeho podporovatelé

Das Projekt der Fotoausstellung haben befürwortet:

Dr. Jiřina Rippelová Senatorin, Mitglied des tschechischen Parlaments
Dr. Peter Wolf Haus der Bayerischen Geschichte
Věra Tomaierová 2. Bürgermeisterin der Stadt Klatovy (Klattau)
Zdeňka Řezníčková Direktorin des Böhmerwaldmuseums Schüttenhofen-Bergreichenstein
Fritz Bauer Direktor des Waldmuseums in Zwiesel
František Vlček Geschäftsführer der Euroregio Böhmerwald
Hana Voděrová Herausgeberin u. Chefredakteurin Zeitschrift „Der willkomene Gast im Böhmerwald“