1. Bay.-böhmische Krippenausstellung

Als erstes größeres Projekt des Kulturvereins wurde in Zwiesel eine umfangreiche Ausstellung bayerischer und böhmischer Weihnachtskrippen inszeniert.
Dafür wurden zahlreiche fruchtbare Verbindungen zu Krippenbauern und entsprechenden Organisationen in Böhmen geknüpft. So ist es gelungen, eine große Vielfalt von Exponaten aus den verschiedensten Materialien ausstellen zu können.

1. Česko-bavorská výstava betlémů

Jako svůj první velký projekt uspořádalo kulturní občanské sdružení rozsáhlou a unikátní výstavu bavorských a českých betlémů.
Sdružení navázalo četné kontakty s betlemáři, betlemářskými sdruženími a muzei v Čechách. Jednání se zdařila a tak návštěvníky překvapila široká paleta pestrých exponátů nejrůznějších druhů a materiálů.

Mehr Informationen zur Ausstellung

Die Bayerische Landesausstellung „Bayern-Böhmen – 1500 Jahre Nachbarschaft“ und das umfangreiche kulturelle Geschehen rund um dieses bedeutende Ereignis hat durch das unerwartet starke Echo eine weit über regionale Grenzen hinausreichende Fokussierung des öffentlichen Interesses auf den Zwieseler Winkel und seine Verbundenheit mit den gemeinsamen kulturellen Wurzeln der benachbarten Regionen bewirkt.

Zahlreiche Kulturschaffende mit ihren oft ehrenamtlich tätigen Helfern haben in dieser Zeit Gemeinsames initiiert und getragen, das so ganz im Sinne der öffentlichen und politischen Zielsetzungen unserer Zeit ist und in relativ kurzer Zeit vielleicht mehr bewegen konnte als so manches einzelne, oft mühsam zu realisierende, grenzübergreifende Kulturprojekt. Die Wellen dieser Begeisterung, die sich nicht an der Einmaligkeit dieses Zwieseler Sommers 2007 brechen sollen, um dann irgendwann zur Ruhe zu kommen und wieder zum Alltag zu werden, sollen weiter reichen und sich vervielfachen.

Der Kulturverein „Über d’ Grenz’“ mit Sitz in Zwiesel hat es sich dabei zur Aufgabe gemacht, einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten kulturellen Austausch zwischen Bayern und Böhmen zu initiieren und durchzuführen. Als erstes größeres Projekt wird nun in Zwiesel eine umfangreiche Ausstellung bayerischer und böhmischer Weihnachtskrippen inszeniert. Dafür wurden zahlreiche fruchtbare Verbindungen zu Krippenbauern und entsprechenden Organisationen in Böhmen geknüpft. So ist es gelungen, eine große Vielfalt von Exponaten aus den verschiedensten Materialien ausstellen zu können. Es gibt dabei Krippen aus Holz, aus Glas, modellierte Krippen, solche aus Papier, aber auch eine ‚frische’ Brotkrippe gefertigt von Schülern der Fachschule für Lebensmitteltechnologie in Pardubice und eine Lebkuchenkrippe, woher denn sonst als auch aus Pardubice. Sogar ganze weihnachtliche Dorflandschaften werden zu sehen sein. Weltbekannte Krippenbauer, deren Werke beispielsweise auch schon in Japan, Neu- Mexiko (USA) oder Frankreich ausgestellt wurden, sind vertreten. Ein besonderes Prunkstück ist dabei die große Winter- und Bergkrippe von Jaroslav Liska aus Pardubice in Ostböhmen.

Außerdem wird eine Brücke zur weltberühmten Kryza-Krippe von Jindřichův Hradec geschlagen – gezeigt wird ein voll funktionsfähiges Modell der Mechanik, mit der die Figuren der größten mechanischen Volkskrippe der Welt bewegt werden und die vom Muzeum Jindřichohradecka – neben weiteren Exponaten – dem Verein zur Verfügung gestellt worden ist.

Víc informace o výstavě

Nedávno v příhraničním bavorském Zwieslu skončila významná celobavorská Zemská výstava „Bavorsko-Čechy – 1500 let sousedství“. Expozice přiblížila společné dějiny a zviditelnila vzájemné kulturní kořeny mezi Bavorskem a Čechy. Výstava provázená obsáhlým kulturním děním po celé minulé léto vyvolala jak v Bavorsku tak i v Čechách značnou odezvou.

Tím se bavorské lázeňské město nedaleko české Železné Rudy dostalo do středu pozornosti veřejného zájmu na obou stranách hranice. Tehdy početní kulturní činitelé se svými dobrovolníky předvedli za poměrně krátkou dobu, jak pozitivně se může kulturní projekt vepsat do vzájemného porozumění mezi dvěma sousedními, železnou oponou tak dlouho oddělenými národy. Bylo by pochopitelně škoda, kdyby se ona úžasná atmosféra zwieselského léta 2007 vytratila.

Proto začátkem letošního roku vzniklo ve Zwieslu nové kulturní občanské sdružení s názvem „Über d´ Grenz.“, čili „Přes hranici“. Sdružení si klade za cíl šířit kulturní výměnu mezi Bavorskem a Čechy. Toho chce především docílit pořádáním společných akcí, na kterých by se potkávali lidé z obou stran hranic. Tedy takové výměnné akce, které by nebyly určovány politickými výnosy a rozhodnutími.Bavorské kulturní sdružení „Přes hranici“ nyní přichází s prvním větším konkrétním projektem. Pořádá v době vánoční rozsáhlou a unikátní výstavu bavorských a českých betlémů.

Navázalo četné kontakty s betlemáři, betlemářskými sdruženími a muzei v Čechách. Jednání se zdařila a tak návštěvníky čeká široká paleta pestrých exponátů nejrůznějších druhů a materiálů. K vidění zde budou betlémy jak ze dřeva, tak i ze skla, betlémy modelované, keramické, papírové, či ze slaného těsta. Zastoupen bude i čerstvý chlebový zhotovený žáky SPŠ potravinářské technologie v Pardubicích  a perníkový betlém – odkud jinak než také z Pardubic. Vystavovat budou světoznámí čeští betlemáři, jejichž díla už byla kupříkladu předvedena i v Japonsku, Novém Mexiku (USA) nebo ve Francii. Obzvlášť skvostným kouskem bude velký zimní horský betlém od Jaroslava Lisky z Pardubic. Kromě toho se organizátorům podařilo najít i cestu k světoznámému Krýzovu betlému z Muzea Jindřichohradecka. Prezentován bude zcela funkční model jeho mechaniky pohybující figurkami největšího mechanického betléma na světě.