Spannendes Buchprojekt des Vereins „Über d’Grenz‘“ - Napínavý projekt sdružení Přes hranici o.s. (Über d’ Grenz e.V.)
 • Ein grenzüberschreitendes Buch, das bereits in der 3. Auflage erschienen ist. Es beinhaltet geschichtlich festgehaltene spannende, zum Teil amüsante oder auch dramatische Schmugglergeschichten aus Sicht beider Länder in einem reich bebilderten Buch.

  Nach dem großen Erfolg des Buches ist eine Wanderausstellung zum gleichen Thema in drei Ländern geplant.

 • Kniha "Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici´" vychází v listopadu 2013 v německé verzi již potřetí. V roce 2014 a 2015 je navíc plánována putovní výstava na shodné téma regiony Bavorského lesa, Šumavy a rakouského Mühlviertelu. Výstava je podporována referátem kultury Plzeňského kraje.

  U příležitosti výstavy zamýšlí autoři vydat doplněk ke knížce, neboť nadšení čtenáři přišli s řadou dalších příběhů resp. fotografií. Kdo mimoto může povyprávět ještě další historky s pašeráky a kolem pašování či na toto téma vlastní zajímavá fota, ten je žádán, aby se s nimi v češtině přihlásil u týmu autorů, nejlépe pak prostřednictvím emailu kulturverein@czechpoint.de

  Po obrovském úspěchu knihy je plánována putovní výstava na stejné téma do třech zemí.
Band 1: "Schmuggler und Schwirzer an der böhmischen Grenz´" - „Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici‘“
 • Zwiesel. „Schmuggler und Schwirzer an der böhmischen Grenz‘“ heißt ein grenzüberschreitendes Buch, das der gemeinnützige Verein „Über d’ Grenz e.V.“ bereits in der 3. Auflage in jeweils deutscher und in tschechischer Sprache zwischen 2012 und 2013 herausgebracht hat. Die Idee zu diesem reizvollen Projekt hatte Vorsitzender Ivan Falta. Es war ihm und seinem tschechischen Partner Karel Pokorný - Förderer und auch zuständig für die Produktion - ein großes Anliegen, die spannenden, zum Teil amüsanten oder auch dramatischen Schmugglergeschichten aus Sicht beider Länder in einem reich bebilderten Buch geschichtlich festzuhalten.

  Als Autoren gewinnen konnten die Organisatoren Volkskundler Prof. Dr. Reinhard Haller, Marita Haller, Historiker Sven Bauer und Jan Jirák, Archivar des tschechischen Museums in Klattau. Reinhard Haller brachte die meist schon verstorbenen Zeitzeugen ein. Marita Haller nahm vor allem die dramatischen oder lustigen Schmuggler- und Grenzgeschichten ins Visier und interviewte Nachfahren von Schmugglern. Sven Bauer befasste sich mit der Entwicklung der Zollvorschriften.

 • Zwiesel. „Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici‘“, tak se jmenuje nová kniha, kterou před Vánocemi vydává menším nákladem ve dvou jazykových verzích (čeština, němčina) česko-bavorské neziskové kulturní sdružení „Über d’ Grenz e.V.“ (Přes hranici) se sídlem ve Zwieselu. S myšlenkou tohoto velmi působivého projektu přišel jeho předseda Ivan Falta. Jemu i jeho českému partnerovi, Karlu Pokornému - podporovateli a produkčnímu - velmi záleželo na tom, aby se v bohatě ilustrované knize historicky podařilo zachytit napínavé, z části zábavné a i dramatické historky o pašerácích z pohledu obou zemí.

  Jako autory se organizátorům podařilo získat etnologa prof. Dr. Reinharda Hallera, Maritu Hallerovou, historika Svena Bauera a Jana Jiráka, archiváře Muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Reinhard Haller dodal výpovědi většinou již zesnulých dobových svědků. Marita Haller si vzala na mušku především dramatické nebo veselé historky o pašerácích na hranicích a přidala rozhovory s potomky podloudníků. Sven Bauer se zabýval rozvojem celních předpisů.
Fernsehsendung zum Buch - televizní vysílání ke knize
Fernsehsendung zum Buch - televizní vysílání ke knize
 • Jan Jirák widmete sich verstärkt der Grenz- und Finanzwacht und ging in Zusammenhang mit der Landesgrenze auch etwas ausführlicher auf die traurigste Neuzeitgeschichte unserer benachbarten Länder ein. Das beschriebene Gebiet erstreckt sich auf deutscher Seite etwa von Schönsee, bis hin zum österreichischen Mühlviertel, und auf tschechischer Seite von der Region Domažlice (Taus), bis Lipenská přehrada (Stausee Lipno). Die Geschichten gehen in der Zeit bis in die Antike zurück und schließen mit der Jetztzeit.

  Unterstützt wird das Projekt vom Pilsner Kreis, Referat für Kultur, Denkmalschutz und Fremdenverkehr, verschiedenen tschechischen Firmen und von den Wald-Verein Sektionen Zwiesel und Lindberg.

 • Jan Jirák se větší měrou věnoval pohraniční a finanční stráži a poněkud podrobněji se v souvislosti se státní hranicí dostal k nejsmutnější novodobé historii našich sousedních zemí. Popsané územní celky se rozprostírají na německé straně přibližně od Schönsee, po rakouský Mühlviertel a na české straně od regionu Domažlice po Lipenskou přehradu. Historie, kterou uzavírá současnost, se vrací do doby starověku.

  Projekt je podporován Plzeňským krajem, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, různými českými firmami a sekcemi velkého sdružení Přátel Bavorského lesa: Zwiesel a Lindberg.
Einleitung - Zavedení
Schmuggler-Publikationen
 • Berichtet wird über die mühsame und gefährliche Arbeit der Zollbeamten beidseits der Grenze, aber vor allem auch über die findigen Schmuggler, Pascher oder Schwirzer, wie der Volksmund unterschiedlich sagt, von Leuten also, die dieses „Handwerk“ auf verschiedenste Art und Weise, aus unterschiedlichsten Gründen, amateurhaft oder professionell, „hauptberuflich“ oder nur gelegentlich, im Grenzland ausgeübt haben. Es ging oft um Wirtschaftskriminalität, aber noch öfter einfach um das wirtschaftliche nackte Überleben der einfachen Leute in der armen und vernachlässigten Grenzregion. Beim Lesen über das Schmuggeln und Schwirzen über die bayerisch-böhmische Grenze im Laufe der gemeinsamen Geschichte erkennt man mit Überraschung, wie aussagekräftig das Thema für die geschichtliche, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung unserer Dreiländerregion Bayern-Böhmen-Österreich eigentlich ist. Alle Mitwirkenden waren sich darüber einig: Dieses Stück Grenzgeschichte darf nicht verloren gehen!
  Das Buch „Schmuggler und Schwirzer an der böhmischen Grenz‘“ beinhaltet 170 historische, oft farbige Fotos, Zeichnungen und Dokumente, umfasst knapp 250 Seiten und wird in einer kleineren Auflage jeweils in deutscher und in tschechischer Sprache gedruckt. Die deutsche Ausgabe kann unter der ISBN Nr. 978-3-00-039896-4 zum Preis von Euro 23,90 beim Verein „Über d’ Grenz e.V.“  bei Ivan Falta falta@czechpoint.de und bei Marita Haller (Marita.Haller@t-online.de) bestellt werden. Die ISBN Nummer für die tschechische Ausgabe ist 978-3-00-040059-9 und der Preis beträgt 398 Kronen. Vorbestellungen der tschechischen Version ist nicht mehr möglich, da ganz vergriffen.

 • V knize se autoři zmiňují o namáhavé a nebezpečné práci celních úředníků na obou stranách hranice, ale především o vynalézavých pašerácích a podloudnících, tedy o lidech, kteří toto „řemeslo“ v pohraničí provozovali nejrůznějšími způsoby, z nejrůznějších pohnutek, amatérsky či profesionálně, jako „povolání“ nebo jen příležitostně. Často se jednalo o hospodářskou kriminalitu, ale ještě častěji jednoduše o holé hospodářské přežití jednoduchých lidí v chudém a opomíjeném pohraničním regionu.

  Při čtení o pašování a podloudnictví na česko-bavorské hranici v průběhu společné historie nás překvapí, jak výmluvně toto téma vypovídá o historickém, hospodářském a kulturním vývoji našeho trojmezí Čechy-Bavorsko-Rakousko. Všichni zúčastnění byli za jedno: tento kus pohraniční historie nesmí být zapomenut!

  Kniha „Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici‘“ zahrnuje na 170 historických, často barevných fotografií, obrázků a dokumentů, obsahuje takřka 250 stránek a je vydávána menším nákladem jak v českém, tak německém jazyce. ISBN číslo české verze je 978-3-00-040059-9 a cena činí 398 korun. Objednávky českého vydání již bohužel nejsou možné, vydání je rozebrané.
  Německé vydání s ISBN číslem 978-3-00-039896-4 o ceně 23,90 eur lze objednat u kulturního sdružení „Über d’ Grenz e.V.“ pana Ivana Falty falta@czechpoint.de a nebo u paní Marity Hallerové Marita.Haller@t-online.de.
Auszug aus dem Buch - Úryvek z knihy:
 • Amtlicher Schriftverkehr 1765

  Kaspar Pirlmeier, „Beymauthner in Domlstadl bei Paßau“, schrieb an Silvester 1765 an die Hofkammer:

  „Schier 30 Jahre sitze ich hier und Ihr Vergelts Gott vor dem Zoll dahier und habe ich noch niemals keine Veranlaßung gehabt an vielgeliebte Hofkammer zu schreiben. Da nunmehr das neue Jahr heranrückt, habe ich nicht unterlaßen wollen, dasselbe Eurer viel geliebten Hofkammer anzuwünschen. Es wird einer vielgeliebten Hofkammer ohnehin bekannt sein, daß es heuer viel Schnee geschnieben, allerwo die Bauern, die Spitzbuben, den Zoll um ganze halbe Stunde umfahren haben. Schicke ich neulich meinen Buben zu dem Schelmenpack, den Zoll zu fordern. Da geben sie ihm zur Antwort: Sage Deinem Vater, er solle uns brav am A… lekken!“ Damit ist mir aber nicht gedient. Darum hoffe ich vielgeliebte Hofkammer mir angesichts dieses ein paar Streckenreiter herauszuschicken, um die Bauernschwänze zum Zoll peitschen zu laßen. Ansonsten scheiß ich auf mein Hiersitzen, womit meine vielgeliebte Hofkammer bestens gegrüßt und dem Schutze Gottes empfohlen sei. Gez. Kaspar Pirlmeier“.

 • Úřední korespondence z roku 1765

  Kaspar Pirlmeier, „mýtný v Domlstadlu u Pasova“, napsal o Silvestru 1765 dvorní komoře:

  „Bezmála 30 let tu sedím a za to Vám Pánbůh zaplať. Ještě nikdy jsem neměl žádnou příčinu psát vřele milované dvorní komoře. Jelikož se nyní blíží nový rok, nechtěl jsem opominout totéž popřát Její vřele milované dvorní komoře. Vřele milované dvorní komoře bude beztak známo, že letos napadala spousta sněhu a ti sedláci, ti taškáři, objíždí celnici kde se dá v okruhu velkém celou půlhodinu. Pošlu takhle jednou svého hocha požadovat k té šelmovské holotě clo. Tu mu dají odpověď: „Řekni svému otci, aby nám pěkně políbil p…!“ Tím však mi není poslouženo. Se zřetelem k tomu proto doufám, vřele milovaná dvorní komoro, že mi pošlou pár těchhle jízdních úsekářů, aby vybičovali tuhlety selský ocasy k placení cla. V opačném případě tu na moje posedávání kálím, čímž budiž má vřele milovaná dvorní komora co nejlépe pozdravena a svěřena ochraně Boží.“

  Podepsán Kaspar Pirlmeier.
Bestellung Band 1 - Objednávky
 • Das Buch „Schmuggler und Schwirzer an der böhmischen Grenz‘“ beinhaltet 170 historische, oft farbige Fotos, Zeichnungen und Dokumente, umfasst knapp 250 Seiten und wurde in 3 Auflagen jeweils in deutscher und in tschechischer Sprache gedruckt.

  Die deutsche Ausgabe kann unter der ISBN Nr. 978-3-00-039896-4 zum Preis von Euro 23,90
  beim Kulturverein „Über d’ Grenz e.V.“ kulturverein@czechpoint.eu erworben werden, zu haben ist das Buch auch im Buchhandel.

  Die ISBN Nummer für die tschechische Ausgabe ist 978-3-00-040059-9 und der Preis beträgt 398 Kronen.
  Vorbestellungen der tschechischen Version (auch in der tschechischen Sprache)
  per E-Mail beim Kulturverein „Über d’ Grenz e.V.“ kulturverein@czechpoint.eu.

  Bestellung direkt beim Verein unter kulturverein@czechpoint.de mit diesen Vorteilen möglich:

  - kostenloser Versand innerhalb Deutschlands und der Tschechischen Republik

 • Kniha „Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici“ obsahuje 170 historických, často barevných fotografií, kreseb a dokumentů, má takřka 250 stránek a vychází tiskem v malém vydání jak v českém tak německém jazyce.

  České vydání má číslo ISBN 978-3-00-040059-9 a jeho cena činí 398 Kč.
  Objednávky české verze nejlépe emailem u kulturního sdružení „Přes hranici o.s.“ kulturverein@czechpoint.eu (psát je možno česky).

  Německé vdání vychází pod číslem ISBN 978-3-00-039896-4 v ceně 23,90 eur.
  Objednávky také mailem u kulturního sdružení kulturverein@czechpoint.eu nebo u autorky Marity Hallerové Marita.Haller@t-online.de.

  Máte-li v plánu pořídit si knížku jako vánoční dárek, doporučujeme včasnou rezervaci resp. objednávku – kniha vychází v omezeném nákladu!

  Distribuce knihy je plánována na začátek prosince 2012.
Es ist soweit! Band 2 ist erschienen!
Buchumschag vom Band 2

Aus der Presse (Donau-Anzeiger):

„Weil das Buch Leben in die Familien bringt“, erklärte Marita Haller das Erfolgsrezept des Heimat-Bestsellers „Schmuggler und Schwirzer an der Böhmischen Grenz“: Ein Stück weit Abenteuer, ein Stück weit Gefahr. Ein jeder, der Heimatgeschichte mag, wird von den Zeilen und Bildern gefesselt...

Band 2: "Auf Schmugglerpfaden, zwischen Bayern, Böhmen und Österreich"

Der sehnlich erwartete Band 2, geschrieben von den Autoren Marita Haller und Jan Jirák, ist seit Ende Juni 2014 auf dem Markt.
Auch dieser Fortsetzungsband enthält viele historische Fotos, umrahmt von spannenden, lustigen, aber auch dramatischen Schmuggler-Geschichten in den Grenzländern Bayern, Böhmen und Österreich.

Die Autoren haben in diesem neuen Band weitere spannende Aspekte des Schmuggels aufgegriffen, wie zum Beispiel den Menschenschmuggel. Wie war es doch noch mit den flüchtenden Gegnern des Nationalsozialismus nach Hitlers Machtergreifung in Deutschland, von Bayern nach Tschechien, durch den Böhmerwald? Oder haben Sie schon mal etwas von der Operation „Kámen“ (Stein) gehört? Einer der übelsten Unternehmungen der tschechischen Staatssicherheit in den 50-er Jahren?
Freuen Sie sich auf die spannende Fortsetzung!

 

 

Auszug aus dem Buch:

Wie hoch die Strafen zum Beispiel für Viehschmuggel ausfielen, erfahren wir aus einem Brief von Maria Geiger (geborene Frank), an ihre Schwester Franzl, in Chicago am 23.02.1937 :

„Meine liebe gute Schwester !
Was wirst Du denn von mir überhaupt denken, weil ich mit dem Schreiben so lange warten konnte. Ich schäme mich ja vor mir selber soviel, daß ich mir bald überhaupt nicht mehr schreiben traue. Gell liebe Schwester, verzeihen tust schon, weil ich gar so schreibfaul bin. Es ist halt allerweil so viel Arbeit und soviel zum Denken, daß man sich einigermaßen ein wenig durchrackert. Im Sommer weißt Du selbst wie es zugeht in einem Bauernhaus. Der Winter war jetzt 2 Jahre nacheinander voll Not und Sorgen.
Mein Mann Josef war voriges Jahr 13 Wochen in Untersuchungshaft wegen Anstiftung zum Pferdeschmuggel. Dann hatte er zweimal eine Verhandlung deswegen. Trotzdem er sich durch Zeugen ausweisen konnte, daß er unschuldig ist, hat er eine Geldstrafe von 2230 M erhalten.
Die Geldstrafe konnte er auch mit Gefängnis büßen. So mußte er nochmal 7 Wochen einsitzen. Am 28. Februar kommt er wieder raus.
Du glaubst nicht liebe Schwester was das ist. Man meint oft es geht nimmer. Wie er fort ist hat er geweint wie ein kleines Kind. Wenn ich ihn dann besuchen darf weint er wieder, daß er einem Stein erbarmen möchte. Es ist halt hart wenn einer hineinhocken muß und weiß nicht warum. Letzte Woche sind in Straubing wieder 24 verhandelt worden wegen Schmuggel. Die haben Strafen bekommen, daß einem Angst werden muß. Der Wieser Girgl von Lam hat 3 Jahre 8 Monate und 60 000 Mark Geldstrafe bekommen. Der Bleigießer Willi von Lam, 1 Jahr 6 Monate und 18 000 M. Der Kowerl in Riedl (Auhofgang) 9 Monate und 12 000 M. Der Wirtsfranznsepp 2 Jahre 4 Monate und 25 000 M Geldstrafe. Der Köppl von Rappendorf 4 Monate und 6 000 M Geldstrafe. Der Oberhaus Hans 10 Wochen und 6 000 M.
Beim Oberhaus in Passau hat der junge Paul ohnedies noch bis November 38 zu sitzen. Das sind Schicksalsschläge bei den Leuten, liebe Schwester. Da darf man mit dem eigenen Los immer noch zufrieden sein.
Wie geht es denn Dir immer liebe Schwester. Wie ich höre bist Du von der Tante Maria auch wieder weg. Es ist oft besser, wenn die alten Duschen nicht so nah bei uns sind.
Nun schließ ich für heute mein Schreiben und grüße Dich recht herzlich als Deine
Dich nie vergessende Schwester Marie“.

Buchbeschreibung

Von Ochsen und „schwarzen Schafen“

Ein Buchprojekt beleuchtet den bayerisch-böhmischen Grenzschmuggel im Wandel der Zeit
Text: Maria Hammerich-Maier mah/Prager Zeitung

Schmuggel und dubiose Geschäfte existieren wohl, seitdem es Grenzen gibt. Auch an der bayerisch-böhmischen Grenze blüht der illegale Handel mit den verschiedensten Gütern schon seit Jahrhunderten. Sorgt gegenwärtig vor allem die Droge Crystal immer wieder für Schlagzeilen, so berichtet eine Chronik des gesetzwidrigen Grenzverkehrs zwischen Bayern und Böhmen von abstrusen Waren wie Pferdeäpfeln und in Windeln getarnten Zuckerhüten, von Eseln und Ochsen sowie von heute eher harmlosen Tauschgütern wie Kaffee, Tee und Schuhen. „Schmuggler und Schwirzer an der böhmischen Grenz‘“ und „Auf dem Schmugglerpfaden zwischen Bayern, Böhmen und Österreich“ heißen zwei interessante Bücher, die der gemeinnützige Verein „Über d‘Grenz e.V.“ in kleinen Auflagen in jeweils deutscher und tschechischer Sprache veröffentlichte. Darin enthalten sind allerhand Geschichten rund um den ungewöhnlichen Grenzverkehr, von abstrus über amüsant bis hin zu spannend und dramatisch.

Die Idee zu dem grenzüberschreitenden Projekt hatte Ivan Falta, Vorsitzender des Vereins im bayerischen Zwiesel. Es war ihm und seinem tschechischen Partner Karel Pokorný ein großes Anliegen, die spannenden, zum Teil sonderbaren Schmugglergeschichten aus Sicht beider Länder in einem reich bebilderten Buch geschichtlich festzuhalten.

Als Autoren gewannen die Organisatoren Volkskundler Reinhard Haller, Journalistin Marita Haller, Historiker Sven Bauer und Jan Jirák, Archivar des tschechischen Museums in Klattau. Marita Haller nahm vor allem die dramatischen oder lustigen Schmuggler- und Grenzgeschichten ins Visier und interviewte Nachfahren von Schmugglern; Reinhard Haller widmete sich den inzwischen überwiegend verstorbenen Zeitzeugen. Mit der Entwicklung der Zollvorschriften befasste sich Bauer; die Grenz- und Finanzwacht beleuchtet Jirák. Der Archivar ging in Zusammenhang mit der Landesgrenze auch ausführlich auf die traurige Neuzeitgeschichte der benachbarten Länder ein. Das beschriebene Gebiet erstreckt sich auf deutscher Seite von Schönsee bis hin zum österreichischen Mühlviertel; auf tschechischer Seite von der Region Domažlice (Taus) bis Lipenská přehrada (Stausee Lipno) im Südwesten des Landes. Die Geschichten reichen zurück bis zur Antike und schließen mit der Jetztzeit.

Mit Schnaps und Fichtenzweigen

Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise florierte vor allem der Schleichhandel mit Hornvieh; er wurde in großem Stil durchgeführt: „Schwirzer banden sich Fichtenäste unter die Sohlen, um ihre Spuren zu verwischen. Junge Schweine betäubte man mit Schnaps und brachte sie im Heuwagen nach Bayern. (…) Mehrere hundert Meter voraus ging ein Kundschafter, der die Aufgabe hatte, die Sicherheit des Weges zu erkunden. Bei größeren Viehtransporten waren 15 bis 20 Spione im Einsatz, die den Transport durch Vor- und Seitenpatrouillen und Posten gesichert haben.“

Berichtet wird ebenfalls über die mühsame und gefährliche Arbeit der Zollbeamten beiderseits der Grenze, vor allem aber über die findigen Schmuggler, Pascher oder Schwirzer, wie der Volksmund sagt – von Leuten also, die dieses „Handwerk“ auf mannigfaltige Art und Weise, aus unterschiedlichsten Gründen, amateurhaft oder professionell, „hauptberuflich“ oder nur gelegentlich, im Grenzland ausgeübt haben. Oft drehte es sich um Wirtschaftskriminalität, noch öfter aber um das nackte Überleben einfacher Leute in der armen und vernachlässigten Grenzregion. Den Schmugglern drohten in der Regel harte Strafen – von Geld- über Haftstrafen bis hin zur Todesstrafe. Bei mehrfachem Zollbetrug erwartete sie die sogenannte „Galeerenstrafe“: Die Pascher mussten ihre Strafe auf Kriegsschiffen ableisten.

Beim Lesen über das Schmuggeln und Schwirzen über die bayerisch-böhmische Grenze im Laufe der gemeinsamen Geschichte kann der Leser mit Überraschung erkennen, wie aussagekräftig das Thema für die geschichtliche, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Dreiländerregion Bayern-Böhmen-Österreich eigentlich ist.

Bestellung Band 2

Das Buch „Auf Schmugglerpfaden zwischen Bayern, Böhmen und Österreich‘“ beinhaltet ca. 120 historische, oft farbige Fotos, Zeichnungen und Dokumente, umfasst knapp 160 Seiten und wirde in einer kleineren Auflage in deutscher Sprache gedruckt.

Die deutsche Ausgabe kann unter der ISBN Nr. 978-3-00-046010-4 zum Preis von Euro 22,00 beim Kulturverein „Über d’ Grenz e.V.“ kulturverein@czechpoint.eu erworben werden.

Bestellung direkt beim Verein unter kulturverein@czechpoint.de mit diesen Vorteilen möglich:

- kostenloser Versand innerhalb Deutschlands und der Tschechischen Republik